دوربین DSLR چیست ؟

دوربین DSLR چیست ؟
18 شهریور 1399

دوربین DSLR چیست ؟

دوربین DSLR چیست ؟   « DSLR » کوتاه شده کلمه اول جمله روبرو است « Digital Single Lens Reflex » که به معنی « دوربین دیجیتال تک لنزی بازتابی » میباشد. به زبان گویا تر، دوربین DSLR ، یک دوربین دیجیتال میباشد که با بهره مندی از یک ویژگی آینه، نور را از لنز…