عکاسی از پرندگان

12 لنز برتر در عکاسی از پرندگان
11 دی 1399

12 لنز برتر در عکاسی از پرندگان

برای عکاسی از پرندگان ، شما می بایست از فواصل با فاصله از پرندگان کوچک عکسبرداری بکنید مگر آنکه تصمیم بگیرید از فواصل نزدیک از کلاغ ها و یا پرندگان در بند عکسبرداری بکنید. پس به پر قدرت ترین لنزهای تله فوتوی قابل خرید در بازار نیاز دارید. و نیز تعقیب حرکت های بدون نظم پرندگان…