عکاسی با سرعت بالا

آموزش عکاسی با سرعت بالا
21 آبان 1399

آموزش عکاسی با سرعت بالا

مقصود از آموزش عکاسی با سرعت بالا ( High Speed Photography) ثبت لحظه هایی میباشد که در وقت خیلی کوتاه اتفاق خواهند افتاد. این اتفاقات با چشمهای غیر مسلح توانایی دیدن شدن ندارند مثل منفجر شدن یک بادکنک یا ریختن قطرهای آب. معمولا در هنرهای تجسمی پرداختن به راه های با خلاقیت بالا در خلق…